GHALI GREAT DAWIT!

Igår fick vi det mycket sorgliga och tragiska beskedet att Akili inte längre finns med oss.

Han fick så allvarliga förgiftnings skador att hans njurar kollapsade.

Till Akilis familj vill vi sända de varmaste hälsningar och försök till tröst

som ord inte kan förmedla. Nu har himmelen fått ännu en ängel.

Vila i frid kära Akili ♥

Varmaste kramar till Marie med familj som igår 2012-08-29 fått skiljas från sin älskade vän.

R.I.P

GHALI GREAT DAWIT "AKILI"

2010-02-12 - 2012-08-29 

Glykolförgiftning hund

Inledning

Kylarvätska med glykol (etylenglykol) är en inte alltför ovanlig orsak till förgiftning hos hund. Glykolen smakar tyvärr gott och många hundar slickar glatt i sig utspilld vätska.

Orsak

Glykolen bryts ner i kroppen med hjälp av enzymer till flera olika substanser. Glykolaldehyd är en av dessa och den har en kraftig toxisk effekt på nervsystemet. Glykolat har en försurande effekt på blodet och förstör njurarna. En annan substans är oxalat som bildar kristaller i njurarna och förstör dessa

Symptom

En del djur visar inga symtom alls de första dygnet/dygnen för att sedan snabbt bli mycket dåliga. Andra får i sig så hög dos att de dör inom några timmar. Följande symtom och tider stämmer därför inte på alla individer.

30 minuter till 12 timmar: efter intag ses: Trötthet, illamående, kräkningar. Påverkan på nervsystemet kan ge vinglighet och kramper. En del hundar dricker och kissar mer. Flackande ögonrörelser (nystagmus) och skakningar framför allt i huvudet.

Efter 12-24 timmar: Samma symtom som under de första 12 timmarna men ofta ses en viss förbättring. Hunden verkar lite piggare. Det beror på att den akuta effekten av giftet avtagit och att de sena effekterna inte haft full effekt ännu.

Efter 24-72 timmar: Njurarna kan nu vara helt utslagna. Kraftigt påverkat allmäntillstånd, upphörd urinproduktion, kramper, koma, död.

Diagnos

Om inte djurägaren vet med sig att hunden druckit glykol så är diagnosen inte alltid helt lätt att ställa. Symtomen kan bero på många olika saker och blodproverna visar vanligen inte så stora förändringar under de första timmarna då det är kritiskt att komma igång med behandling.

Vanligen gör man så att veterinären tar ett blodprov och skriver en remiss som djurägaren sedan åker direkt till sjukhuset med. Det är det snabbaste sättet att få en diagnos.

I urinprov kan en speciell typ av kristall, kalciumoxalat, hittas ca 6 timmar efter att hunden fått i sig giftet.

Blodprover och urinprover visar efter hand tilltagande förändringar i många parametrar som tex stigande njurvärden (urea, kreatinin), ökad surhetsgrad (pH sjunker), stigande kaliumnivåer (direkt farligt för hjärtat).

Behandling

Ju snabbare den inleds desto större chans att rädda njurarna och hunden.

Förebyggande

Undvik om möjligt att ha etylenglykol hemma. Om etylenglykol måste finnas se till att det är inlåst eller på annat sätt otillgängligt för hunden

Nyhetsarkiv

Senaste nyheterna