FOSTERUTVECKLINGEN VECKA FÖR VECKA

EMBRYO EMBRYO

 

NÅGRA BILDER & FILMER OM FOSTRETS UTVECKLINGSFAS!

 

Dräktighetstid: I medeltal är en tik dräktig 63 dygn från parning med en variation från 56-72 dagar. 
Variationen beror på flera saker men viktigaste faktorn är när tiken haft ägglossning.
Räknat från ägglossningen så går de flesta tikar dräktiga 63 dygn +/- någon dag.

Vecka 1, 2 och 3 

 

Ungefär 8-9 dygn efter befruktningen finns i äggledaren en cellklump kallad morula innehållande 16 - 32 celler. 
De första befruktade äggen inväntar de övriga, så när äggen vandrar ner genom äggledaren till livmodern, kommer 
alla att ha samma ålder. Nervandringen tar 10 -14 dygn.
Väl i livmodern fördelar de blivande fostren sig i livmodern och 17-21 dygn efter befruktning fäster de sig i livmoderväggen och en moderkaka utvecklas. Moderkakan går som ett bälte runt fostret.
Genom moderkakan tillför tiken de näringsämnen som fostret skall använda i den kommande utvecklingen

 

Vissa tikar har morgon -illamående i tredje veckan, dels beror detta på de  hormonella förändringarna som sker, samt att livmodern också börjar vidgas.  Hon äter sämre, man kan också märka att hon är trött, och vilar oftare än vanligt. Fosterblåsorna är nu runda och ca: 15 mm i diameter.

 

EMBRYON EMBRYON

DAG 16 Embryona bäddas in i livmodersväggen, där de fortsätter att utvecklas.
De omges successivt av skyddande fosterhinnor där de får alla näringsämnen som krävs.
Moderkakan (placenta), som bildas under dräktigheten, kommer ut vid födseln och tiken äter ofta upp den. Vilket är helt naturligt och även nyttigt för tiken.

 

 

DAG 19 Embryo implanteras i livmodern

VALPFOSTER 30 DAGAR VALPFOSTER 30 DAGAR

VECKA 4 (DAG 22-28)
************************

Man kan nu tydligt skilja på fram och bakben,

Öronsnibbarna är synliga som ett litet flabb, öronen och ögonen bildas denna vecka.

Fosterblåsorna kan i detta stadium kännas som små bubblor på ca 2.5 cm.

Dräktigheten kan påvisas vid ultraljudsskanning från denna tidpunkt.

Från fjärde dräktighetsveckan ska utfodringen succesivt ökas.

Under högdräktigheten och digivningen behöver tiken två till tre gånger så mycket protein, kalk och vitaminer som då hon inte är dräktig. När tiken blir tjockare behöver hon få sin föda uppdelad på flera mål.

 

I fjärde veckan börjar fostren bli mer ovala i formen och dom är ca; 25 mm i diameter. En veterinär kan redan på tjugosjätte dygnet känna eventuella valpar som små ovala nötter. Det går nu även att konstatera dräktigheten med hjälp av ultraljud.

 

VALPFOSTER DAG 30 VALPFOSTER DAG 30

VECKA 5 (DAG 29- 35)
************************

 

Tårna skiljs från varandra, och vi går in i fosterstadiet.

Den 35:e dagen markerar slutet på embryoperioden, den första dräktighetsfasen. Organen börjar nu ta form och embryona kallas foster även om de inte är fullt utvecklade. Under fosterfasen och särskilt från och med den 40:e dagen ökar fostren i vikt med 3/4 av födelsevikten.

Tikens behov ändras

Från och med den femte veckan går fosterutvecklingen snabbare. Valparna går upp i vikt och deras skelett börjar mineraliseras. Tikens näringsbehov ändras och nu behöver hon en kost som är rik på energi, proteiner och mineraler. Motsägelsefullt nog märker man ofta att hennes aptit försämras. 

Under vecka 5 formas ögonlocken, morrhåren, ögonfransarna anläggs, örsnibbarna växer.

Bröstvårtor och de yttre könsorganen börjar utvecklas. 
Valpfostrets tassar börja forma sig..

Omkring dag 33 stängs gommen,  

Tarmsystemet som fortfarande är i navelsträngen börjar 
nu att bildas.
Överhuvudtaget är det den mest riskfulla tiden där kemikalier och andra saker kan skada fostret.

 

I  femte veckan börjar fostren bli så stora att livmoderhornen *måste lägga sig till rätta* i bukhålan, vilket medför att dom trycker på de övriga inre organen, bland annat magsäcken, vilket återigen kan ge lite illamående under några dagar. 
Fostren är ca: 30-35 mm stora och ovala, och börjar nu att flyta ihop. 
Buk omfånget ökar, och man borde nu kunna se att tiken är dräktig, lite beroende på antalet valpar som tiken bär på, och om hon i sig själv är kraftig eller inte.

 

 

 

 

 

 

 

DAG 32 Ögonlock bildas Embryona utvecklas långsamt, men från den 30:e dagen börjar tillväxten gå snabbare

KLORNA BILDAS DAG 40 KLORNA BILDAS DAG 40

VECKA 6 (DAG 36-42)
************************

 

I  sjätte vecka börjar skelettet utvecklas, och från och med 42 dagars dräktighet kan man låta röntga tiken. 

Öronsnibbarna och ögonlocken växer och täcker i slutet av veckan örongång och ögon. De yttre könsorganen 
börjar förändra sig i riktning till han- och honkönsorgan..
I början av veckan skiljs tårna helt, och i slutet av veckan bildas klorna. Morrhår börjar växa ut.
Tarmsystemet lämnar navelsträngen och befinner sig nu placerad i bukhålan.
Hos tiken ses en svag rosafärgning av bröstvårtorna, och beroende på antalet  valpar i livmodern vill buken 
tillta lite i omfång. 

VALPFOSTER DAG 45 VALPFOSTER DAG 45

VECKA 7 (DAG 43-49)
************************

 

I sjunde veckan kan man känna valparnas fosterrörelser, och ibland syns det också utanpå. Man kan se ett huvud, eller en liten tass som trampar ihärdigt. Om det bara är en eller två valpar så dröjer det kanske ytterligare någon vecka innan man kan känna, och framför allt se det här.

 

Under denna vecka växer kroppsbehåringen ut, och färgmarkeringen ska kunna ses.
Tassarna och trampdynorna är nu färdigbildade.
Fostret liknar nu den färdiga valpen, men kan inte överleva utanför livmodern.
Från detta tidpunkt är det egentligen bara storleken som ändras.
Förbeningen i benen är nu så långt framme, att man från dag 48 kan se fostren på röntgenbilder.
Det är nu för första gången i dräktigheten möjligt att se fosterrörelser.
Tikens buk är i de flesta fall tydligt förstorad, och mjölkproduktionen har börjat.

Pälsen börjar utvecklas och skelettet hårdnar.
Pälsen är ett av de sista organen som utvecklas, liksom skelettet, som börjat förbenas först under den sista tredjedelen av dräktigheten.

 

VISSTE DU ? Att fostren känner av rörelse om du klappar tiken på magen
Fostren känner av rörelse inifrån livmodern. Var inte rädd för att stryka tiken över magen. Denna mjuka rörelse är skön både för tiken och för valparna.

VALPFOSTER DAG 55 VALPFOSTER DAG 55

VECKA 8 (DAG 50-57)
************************

 

I åttonde veckan fortsätter valpens inre organ att utvecklas,  och om man har tur samt beroende på hur valpen ligger kan man svagt höra hjärtslagen därinne om man lägger örat mot tikens mage.
Fostrens hjärtslag är väldigt höga, omkring 200 slag i minuten, och man kan höra dem som små snabba tickande ljud.

Nu syns fostren med röntgen
När den 50:e dräktighetsdagen närmar sig, förbenas fostrens skelett.
Nu kan du be din veterinär röntga tiken.
Genom röntgen kan man oftast se hur många valpar det blir.
Då vet du säkert att inga valpar är kvar i magen efter valpningen.
Röntgenstrålarna skadar varken tiken eller valpar.

 

Mjölken kan börja produceras ungefär en vecka innan valparna kommer.
Detta är dock inte ett tillförlitligt tecken när det gäller att fastställa vilken dag tiken ska valpa.

 

VALPFOSTER DAG 60 VALPFOSTER DAG 60

VECKA 9 (Dag 58-63)
************************

 

I nionde veckan "finslipas" alla inre organ, och valparna lägger på hullet. Dom sväljer fostervatten och har ofta hicka. Det är trångt och inte mycket plats att röra sig på, och när valparna är färdigutvecklade signalerar deras binjurar till tiken att det är dags för valpningen.

 

Den sista veckan av dräktigheten förbereder tiken sig för valpning. Hon blir lugnare och intresserar sig inte så 
mycket för att leka, och kan vara mindre social än normalt. De sista 2-3 dygn innan födseln bör man reducera fodermängden med 30-40 %, och i det sista dygnet innan själva valpningen vill tiken normalt inte äta.

 

Från ca. 60:e dygnet kan fostret överleva utanför livmodern .

 

Tiken bör senast en vecka innan födsel introduceras till ett eget ställe där hon ska föda, bäst är en vällinrättad 
valplåda, här vill hon kunna göra något av den naturliga nästbyggningen, som många tikar gör 2-4 dygn innan 
födseln. Det består i att samla ihop trasor och eventuellt river och gräver hon i valplådans botten.

 

Regionen kring slidan blir stor och mjuk, bäckenmuskulaturen avslappnas. Hos en del tikar kan det vara mjölkspänningar flera dygn innan valpning. Före valpning blir hon orolig och rastlös, och hon kan ha värk eller öppningsvärk. Dessa värkar pressar vattenblåsan från den första valpen ned i födelsegången.

Födelsevägen skall utvidgas och fostret skall pressas ner i bäckenet innan de riktiga krystvärken sätter i gång. 
Under detta skede kan vattenblåsan vid någon tidpunkt brista och innehållet flyta ut ur slidan. Man säger att 
"vattnet har gått" och då startar den riktiga födseln. 


Öppningsperioden tar ca 4-6 timmar, men kan i vissa fall ta upp till ett dygn.

För att bättra kunna förutsäga den exakta dagen, kan man starta denna vecka med att ta tikens temperatur 
2 x dagligen (morgon och kväll). Temperaturen tas genom att föra in en termometer ett par cm. in i ändtarmen, 
då får man en överblick över hur tikens temperatur svänger normalt.

När det konstateras ett temperaturfall kan man med fördel ta temp. med 3-4. timmars mellanrum.
När temperaturen ligger ca. 1 - 1½ grad under det normala vid flera mätningar med någon timmes intervall, vill 
valpningen troligen sätta igång inom 12-24 timmar.