När får jag ha hunden lös?

Det råder en allmän missuppfattning i Sverige om att det är koppeltvång på hundar under en viss period. Så är det inte. Det är ett ord som används men i praktiken så gäller det att du har sådan koll och lydnad på din hund att du kan garantera att den inte jagar vilt mellan 1 mars till och med 20 augusti. 

Hur många kan lova detta? I stort sett ingen. Inte ens de som har fårhundar kan garantera att hunden inte får en doft i näsan den inte kan motstå och därför är det enklare att alltid ha koppel på hunden när man är ute i naturen mellan 1 mars och 20 augusti. 

Det finns undantag

Självklart finns det ju undantag. Lagen om att hålla hunden under uppsikt denna tid är till för att skydda våra vilda djur under den period de får sina ungar och till dess de är avvanda och inte längre behöver sin mamma. 

Så här säger lagen:

16 § Under tiden den 1 mars-20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som avviker från första stycket. Om det behövs till skydd för viltet får sådana föreskrifter innebära att en hund skall hållas kopplad.

(Lagen om tillsyn över hundar och katter)

Men för dig som jagar, det spelar ingen roll om du jagar med kulvapen och kikarsikte eller med hagel, så kan du både använda hunden i jakt och för träning inför jakt. Men kolla gärna så det inte är speciella regler då du bor eller befinner dig. 

24 Apr 2023