Vaccination av hund

Det är viktigt att vaccinera din hund om du har en. Det finns idag lite olika vaccinationer. Dels är det då grundvaccinationen. Den är mot parvo, valpsjuka och hepatit och ges första gången då valpen är 8 veckor gammal. Oftast är det uppfödaren som ser till att detta blir gjort. Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder. Sedan igen vid 1 års ålder.

Därefter görs vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år. Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat.

Vaccination mot rabies ges till hundar som ska med på resor och sedan återkomma till Sverige. Första vaccination kan ges tidigast vid tre månaders ålder. Djuret får resa utomlands först 21 dagar efter att grundvaccineringen är klar.

1 Mar 2022